Üroloji

 • Üreteral Stent Set
 • Üreteral Super Stent Set
 • Pediatrik Üreteral Stent Set
 • Tumor Stent Set
 • Endopyelotomy Stent Set
 • Mono j Stent Set
 • Üreteral Kateter
 • Flexible Üreteral Giriş Kılıfları
 • Plastik Üreteral Giriş Kılıfları
 • Helikal Uçlu Basket Kateter
 • Tipless Uçlu Basket Kateter
 • Flatwire Uçlu Basket Kateter
 • Percutaneous Basket
 • Taş Çıkarma Basket Kateteri
 • Grasping Forceps-3 Prong
 • Suprapubic Drenaj Setleri
 • Titanyum Nitinol Hidrofilik Kaplı Zebra Kılav
 • Titanyum Nitinol Hidrofilik Kaplı Super Kılav
 • Teflon Kaplı Kılavuz Teller
 • Super Stiff Guidewires
 • Nefrostomi Setleri (pigtail)
 • Nefrostomi Setleri (malecot)
 • Pigtail Nefrostomi Kateteri
 • Malecot Nefrostomi Kateteri
 • Pigtail Nefrostomi Kateteri Kilitli Mekanizma
 • Prostat Biyopsi İğneleri
 • Prostat Biyopsi İğneleri
 • Turp Loop Elektrotları
 • Balon Dilatörler
 • Amplatz Renal Dilation Seti ve Kılıfları
 • Re Entry Malecot Kateter
 • Perkütan Girişim İğnesi
 • Ürodinami Kateterleri
 • Stress Urinary Incontinence
 • Steril Kaygalaştırıcılı Jel
 • Dual Lumen Ureteral Catheter
 • Penile Clamp Codes